Przejdź do treści

Rozliczenie subwencji do 31.12.2020

Wszystkie podmioty, które otrzymały subwencję zobowiązane są do dnia 31.12.2020 złożyć do PFRu oświadczenie/pełnomocnictwo do złożenia wniosku.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych wystarczy kliknąć w link z informacją o wyrażeniu zgody na pobranie przez PFR wyciągu z CEiDG. W przypadku spółek niezbędne jest dołączenie podpisanego oświadczenia o umocowaniu. Druk pełnomocnictwa należy wydrukować, podpisać i albo potwierdzić notarialnie albo potwierdzić podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis kwalifikowany). Następnie druk „oświadczenia” należy zeskanować i przesłać (w zakładce PFR) do banku, który udzielał subwencji.

Druki oświadczenia dostępne są na stronie PFRu.