Zasiłek opiekuńczy w czasie kwarantanny

W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków z powodu koronowirusa COVID-19 informujemy o możliwości uzyskania zasiłku opiekuńczego płatnego przez ZUS.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

W okresie sprawowania opieki nad dzieckiem ubezpieczony nie może świadczyć pracy, sprawuje jedynie opiekę nad dzieckiem.

W tej sprawie należy złożyć do pracodawcy dokument: oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat. Klientów Biura LOGOS prosimy, by wypełnione przez pracowników oświadczenia przekazywane były do nas skanem na adres mailowy. Wraz z załącznikami będziemy je przesyłać do ZUS drogą elektroniczną.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są proszone o przekazywanie “Oświadczenia” bez dopisku “potwierdzam za zgodność z oryginałem”.

Opiekę z tytułu Covid-19 na miesiąc kwiecień proszę wypełniać w następujących okresach:
od 01.04.2020 do 03.04.2020
od 06.04.2020 do 10.04.2020
od 14.04.2020 do 17.04.2020
od 20.04.2020 do 24.04.2020
od 27.04.2020 do 30.04.2020

Na okres po 3 maja opieka nie została przedłużona.